Skapa din första webbsida – CSS grunder

Skapa din första webbsida – CSS grunder

Det här artikeln är en del av en serie där vi ska skapa en webbsida, idag ska vi gå igenom CSS grunder och i nästa börjar vi bygga på sidan. I Del 1 gick vi igenom HTML grunder.
HTML var aldrig avsedd att innehålla taggar för att formatera dokumentet. HTML skapades för att definiera innehållet i ett dokument.
När taggar som och färgattribut mm. sattes till HTML 3.2-specifikationen, så började det bli ohållbart för webbutvecklare.

Formatera Koden

Formatera Koden

Ibland vill man formatera koden (med indentering), och med det menar jag att göra komprimerad källkod som det här:

till formaterad kod genom indentering som det här:

Eller tvärtom, ibland så kan det vara bra att lätt kunna komprimera källkoden förr att snabba