HTML DOM Event

HTML DOM Event

Detta är en översättning av W3C:s hemsida om HTML DOM Event. HTML DOM Event möjliggör för Javascript att registrera olika händelser som sker med koppling till element i ett HTML-dokument (med element menar jag alla delar av en webbplats, inklusive webbläsaren). Detta ska fungera