HTML DOM Event

HTML DOM Event

Detta är en översättning av W3C:s hemsida om HTML DOM Event. HTML DOM Event möjliggör för Javascript att registrera olika händelser som sker med koppling till element i ett HTML-dokument (med element menar jag alla delar av en webbplats, inklusive webbläsaren). Detta ska fungera

Förstå Javascript (verkligen) Del 1 | Under Huven

Förstå Javascript (verkligen) Del 1 | Under Huven

Javascript är ett speciellt programmeringsspråk och det beter sig inte alls som de andra språk den liknar. För att bli en bra programmerare i Javascript krävs det att man ska verkligen förstå Javascript, hur det fungerar, och det är där den här serien om Javascript ska hjälpa till.

Javascript tolkas ”live” av ett program som någon annan har skapat för att avgöra om din Javascript kod följer syntax-reglerna och så tolkar den din kod till något som datorn förstår och avgör därigenom vad din script gör. Dessa program kallas för kompilerare.