JavaScript


WP REST API Tema

Detta är en berättelse om min resa genom en massa nya tekniker och ramverk/bibliotek för att i slutändan kunna skapa ett WP REST API Tema. Det hela går ut på att skapa ett WordPress tema som hämtar innehål/data genom följande tekniker: Webbsidorna levereras med kommunikationsprotokollet HTTP (Hypertext Transfer Protocol). REST (Representational State Transfer) API (Application Programming Interface). Datan returneras i JSON (JavaScript Object Notation) […]

Bild på Wordpress logo 3D blå

JavaScript woodmark

ECMAScript 6 är här!

ECMAScript 6 är här! Den 6e revisionen av JavaScript har en massa nyheter, speciellt för OOP (objekt orienterad programmering). Artikeln är på gående och snart klar!   Klasser Man har implementerat klasser i ES6. Man kan skapa/deklarera en klass på två olika sätt. Klassdeklaration Vi kan deklarera en klass som i andra objektorienterade programmeringsspråk:

Klassuttryck Det andra sättet är genom […]